Γεωργικός Μηχανικός, διότι είναι: Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Τεχνολόγος Γεωπόνος και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος των Γεωπονικών Επιστημών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.).

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργική Μηχανική και Παραγωγή σε Ελεγχόμενες Συνθήκες

Καθηγήτρια του Π.Θ. με 30 έτη προϋπηρεσία διδακτική και διοικητική. Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων και Οργανωτικών Επιτροπών Διεθνών Συνεδρίων, καθώς και επιστημονικός Υπεύθυνος και Συνεργάτης σε 34 ερευνητικά προγράμματα στον χώρο των νέων τεχνολογιών στη Γεωργία. Από την ερευνητική της δραστηριότητα στα Εργαστήρια Μεταποίησης Γεωργικών προϊόντων (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας) και Γεωργικών Κατασκευών (Π.Θ.), προέκυψαν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες. Είναι συγγραφέας 16 άρθρων σε διεθνή περιοδικά και 25 άρθρων τα οποία περιλαμβάνονται στα πρακτικά έγκυρων διεθνών συνεδρίων. Επίσης δημοσίευσε 13 άρθρα σε Ελληνικά Συνέδρια, τρία κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία, Μονογραφία στην 1η Ελληνική Βιβλιοθήκη e-books (Κάλλιππος, συνέγραψε το ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο: Γεωργική Μηχανική). Έχει 75 ετερο-αναφορές στην επιστημονική της δράση και h-index=4.

Βιογραφικό


Τηλέφωνο

+302410684524