Γενικές Πληροφορίες

Το Εργαστήριο Γεωργίας Ακριβείας (PEARL LAB) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεσμοθετήθηκε το 2021 και εδράζεται στο συγκρότημα Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η διδασκαλία, η έρευνα και η υιοθέτηση της Γεωργίας Ακριβείας στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Έχοντας την κατάλληλη υποδομή, οργάνωση και εξοπλισμό, αναλαμβάνει την υλοποίηση ερευνητικών έργων και την ανάπτυξη καινοτόμων προιόντων και εφαρμογών αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Το PEARL LAB είναι στελεχωμένο από μια ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων με πολυετή ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε Ευρώπη και Αμερική.
3rd-1
3rd-2

Ερευνητική Δραστηριότητα

Καταγραφή χωρο-χρονικών δεδομένων των ιδιοτήτων των αγρών

Αισθητήρες, GPS, αυτοματισμοί, γεωργικά ρομπότ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τηλεπισκόπηση

Χώρο-χρονική ανάλυση δεδομένων

Ανάπτυξη νέων μεθόδων

Διαχωρισμός ζωνών διαχείρισης

Δημιουργία νέων μεθόδολογιών

Εφαρμογές εισροών με μεταβλητές δόσεις

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων λήψης αποφάσεων και μεθοδολογίας

Καταγραφή δεδομένων παραγωγής

Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων αισθητήρων και συστημάτων

Αξιολόγηση εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας

Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών οικονομικής ανάλυσης και χαρτογράφησης του οικονομικού κέρδους των παραγωγών.

Εφαρμογές Γεωργιας Ακριβείας στην εντομολογία

Μελέτη συμπεριφοράς εντόμων που έχουν καταστρεπτικές συνέπειες για τις καλλιέργειες και καταπολέμησή τους με σύγχρονα μέσα και στρατηγικές όπως ορίζει η Γεωργία Ακριβείας.

Δράσεις - Αγροτουρισμός

Προώθηση του αγροτουρισμού στις γεωργικές επιχειρήσεις – δημιουργία έξυπνων δραστηριοτήτων στους αγρούς για την προσέλκυση επισκεπτών όλων των ηλικιών.

Το εργαστήριο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο Μηχανουργείο

Εξοπλισμός Εργαστηρίου

 • RTK GPS (U-blox M8P and Topcon Hiper Pro)
 • Σύστημα αυτομάτης πλοήγησης γεωργικών ελκυστήρων (Topcon)
 • Αισθητήρες υγρασίας (Watermarks, Decagon κ.α)
 • Ασύρματα συστήματα παρακολούθησης αισθητήρων (AGENSO, ADCON κ.α)
 • Αισθητήρας καταγραφής εδαφικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας (GEONICS EM38)
 • Γεωργικός ελκυστήρας εξοπλισμένος με ηλεκτρονικά συστήματα και ISOBus (Lamborghini R6)
 • Φορητή συσκευή μέτρησης και καταγραφής ήχου (2270/Bruel and Kjaer)
 • Κλίβανος ξήρανσης (Slecta)
 • Κλίβανος αποτέφρωσης (1100οC/8L)
 • Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα σχετικά με Γεωργία Ακριβείας, των ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών και των συστημάτων τεχνολογίας/ αυτοματισμών.
 • Υποστήριξη διδακτικών αναγκών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΓΑ του ΠΘ.
 • Υποστήριξη διδακτικών αναγκών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΓΑ του ΠΘ.
 • Υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
 • Διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή ιδιωτικούς πόρους.
 • Διάχυση παραγόμενης γνώσης μέσω έκδοσης μονογραφιών και επιστημονικών ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.
 • Διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων ή ημερίδων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.
 • Σύναψη συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού με συναφή ή παρόμοια γνωστικά αντικείμενα με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων, εμπειριών και την ενθάρρυνση της κινητικότητας του επιστημονικού προσωπικού του εργαστηρίου και σπουδαστών.
 • Παροχή υπηρεσιών προς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπό τη μορφή εργαστηριακών δοκιμών, εκπόνησης τεχνικών μελετών, σύνταξης γνωματεύσεων, παροχής συμβουλών, μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης.
 • Στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Στο ακαδημαϊκό προσωπικό άλλων Τμημάτων/Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 • Στους ερευνητές διαφόρων ερευνητικών Ινστιτούτων/Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 • Στις μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου.
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
 • Παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
 • Μελέτη και σχεδίαση εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας.
 • Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.
 • Αισθητήρες, αυτοματισμοί και γεωργικά ρομποτικά συστήματα.
 • Δημιουργία έξυπνων εφαρμογών για κινητά.
 • Συστήματα καταγραφής παραγωγής.
 • Συστήματα λήψης αποφάσεων για γεωργικούς σκοπούς.

Εξωτερικό:

 • University of Georgia, USA
 • Auburn University, USA
 • University of Florida, USA
 • University of Hohenheim, Germany
 • Leicester University, UK

Ελλάδα:

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • ΕΛΓΟ – Δήμητρα

Επικοινωνία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (PEARL LAB)
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
41500, ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ. 2410684686
email: vliakos@uth.gr
Στείλτε Μήνυμα