Νέα

Ανακοινώσεις

Εργαστήρια

Logo EAMT

Εργαστήριο Αρδευτικής Μηχανικής

EMEST Lab

Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής & Τεχνολογίας
(EMEST LAB)

Screenshot 2020-09-24 at 08.06.04

Εργαστήριο
Ζιζανιολογίας

Εργαστήριο Τεχνολογίας Αρωματικών, φαρμακευτικών & αροτραίων καλλιεργειών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών & Αροτραίων Καλλιεργειών

logo_only

Εργαστήριο Διαχείρισης Φυτοϋγείας

pearl

Εργαστήριο Γεωργίας Ακριβείας

Μέλη ΔΕΠ

Μεταπτυχιακά Προγραμμάτα Σπουδών

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ