Ο Ιωάννης Γράβαλος είναι κάτοχος διπλώματος (Dipl.-Ing.) στη Γεωργική Μηχανική και διδακτορικού διπλώματος (PhD) στην Τεχνολογία & Μηχανοποίηση Γεωργικής & Δασικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Πράγας. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στη Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος, του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σήμερα είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε αντικείμενα που αφορούν τη μηχατρονική και τους αυτοματισμούς στη γεωργία. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 140 εργασίες σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Είναι μέλος της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ) και της European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng).

Βιογραφικό


Τηλέφωνο
+302410684216