Γενικές Πληροφορίες

Το Εργαστήριο Ζιζανιολογία λειτουργεί από το 2003 στο χώρο της Γαιόπολις Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας). Υπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο καθηγητής ζιζανιολογίας κ. Ιωάννης Βασιλάκογλου. Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό μελέτης της φυσιολογίας των φυτών και της αποτελεσματικότητας των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στη φυτοπροστασία. Έχει κατά καιρούς αναπτύξει συνεργασίες με άλλα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και με εργαστήρια άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Screenshot 2020-09-24 at 08.06.04
Screenshot 2020-09-24 at 08.32.33

Ερευνητική Δραστηριότητα

Αποτελεσματικότητα και εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνων

Ρύθμιση ψεκαστικών μέσων

Διερεύνηση ανάπτυξης πιθανής ανθεκτικότητας ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα

Προσδιορισμός νέων ειδών ζιζανίων

Προσδιορισμός υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων με βιολογικές μεθόδους

Προσδιορισμός φυσιολογικών παραμέτρων φυτών μεγάλης καλλιέργειας

Αντοχή καλλιεργούμενων φυτών σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις

Ενεργειακά φυτά

Το εργαστήριο βρίσκεται στο χώρο «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» του Π.Θ. στη Λάρισα

Χρήσιμο Υλικό

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Επιστημονικώς Υπεύθυνος σε Πρόγραμμα του ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ με τίτλο «Αντιμετώπιση ζιζανίων με τη χρήση αρωματικών φυτών και αιθέριων ελαίων στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωργικής Παραγωγής και της Βιολογικής Γεωργίας», χρηματοδοτούμενο με 60000,00 € από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα έτη 2005 – 2007.
 2. Επιστημονικώς Υπεύθυνος σε Πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων επεμβάσεων του ζιζανιοκτόνο diquat (Reglone) σε δενδροκομικές καλλιέργειες» του ΚΤΕ Θεσσαλίας, χρηματοδοτούμενο με 2000,00 € από την Εταιρεία Syngenta Hellas κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2009 – Σεπτέμβριος 2009.
 3. Επιστημονικώς Υπεύθυνος σε Πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση της εκλεκτικότητας των ζιζανιοκτόνων S-metolachlor και S-metolachlor + terbuhylazine σε καρποδοτικά ψυχανθή» του ΚΤΕ Θεσσαλίας, χρηματοδοτούμενο με 2000,00 € από την Εταιρεία Syngenta Hellas κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2010 – Δεκέμβριος 2010.
 4. Επιστημονικώς Υπεύθυνος σε Πρόγραμμα με τίτλο «Προσδιορισμός φυτών του είδους Lycium» της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (κωδικός 3811), χρηματοδοτούμενο με 2000,00 € από τα Φυτώρια Κουτσουμπέας κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος 2013 – Μάιος 2013.
 5. Επιστημονικώς Υπεύθυνος σε Πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση της φυτρωτικής ικανότητας 18 ποικιλιών βαμβακιού με βιολογική μέθοδο» της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (κωδικός 3899), χρηματοδοτούμενο με 1200,00 € από την εταιρεία INVIA ΑΕ – ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ & ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ κατά το χρονικό διάστημα 20 Μαρτίου 2015 – 30 Απριλίου 2015.
 6. Επιστημονικός συνεργάτης με σύμβαση έργου για την εγκατάσταση και παρακολούθηση «δοκιμαστικού πειραματικού αγρού» στα πλαίσια πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος εναλλακτικών μεθόδων απολύμανσης εδάφους σε αντικατάσταση του βρωμιούχου μεθυλίου του Υπουργείου Γεωργίας σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. κατά το χρονικό διάστημα 21 Αυγούστου του 2002 έως 31 Μαρτίου του 2003.
 7. Επιστημονικός συνεργάτης με σύμβαση έργου για τη συγγραφή Βιβλίου Ζιζανιολογίας σε πρόγραμμα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και στο υποέργο ‘Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών’ για την αναμόρφωση των διδακτικών σημειώσεων του Τμήματος Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας’ (συγγραφή σημειώσεων Ζιζανιολογίας – θεωρία και εργαστήριο) κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2003 – Δεκέμβριος 2005.
 8. Επιστημονικός συνεργάτης με σύμβαση έργου για τη σύνταξη οδηγού επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής σε πρόγραμμα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και στο υποέργο ‘Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λάρισας – Β Φάση’ κατά το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2007 – Ιανουάριος 2008.
 9. Επιστημονικός συνεργάτης με συμμετοχή στην εγκατάσταση και παρακολούθηση πειραμάτων Ιδιωτικής Εταιρίας Παραγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (BASF) με θέμα την αξιολόγηση νέων ζιζανιοκτόνων (SPRINUBOK, FOCUS) σε καλλιέργειες σταυρανθών από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012.
 10. Επιστημονικός Συνεργάτης σε Πρόγραμμα του ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ με τίτλο «Αξιολόγηση αντοχής σε συνθήκες καταπόνησης (ξηρασία, αλατότητα) παλαιού και ιδιαίτερα σπάνιου γενετικού υλικού κριθαριού με σκοπό την αξιοποίηση προβληματικών γεωργικών περιοχών», χρηματοδοτούμενο με 75.000,00 € από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2012 – Δεκέμβριος 2014.
 11. Επιστημονικός Συνεργάτης σε Πρόγραμμα του ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ με τίτλο «Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας – Κεντρική δράση για το ΤΕΙ Λάρισας», για τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης για το έτος 2015, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το χρονικό διάστημα Αύγουστος 2015 – Νοέμβριος 2015..
 12. Επιστημονικός Συνεργάτης σε Πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, για την παρακολούθηση και υποστήριξη των επιμέρους δράσεων της πρακτικής άσκησης του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2016 – Οκτώβριος 2017.
 13. Επιστημονικός Συνεργάτης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη φυσικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπών φυσικών προϊόντων με χρήση ριγανέλαιου και λοιπών φυσικών ουσιών και δοκιμές αγρού» του ΚΤΕ Θεσσαλίας, χρηματοδοτούμενο από την LATOCHEMA κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2018 – Δεκέμβριος 2018.
 14. Επιστημονικός Συνεργάτης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Διασύνδεση τροφίμων και αγροκτημάτων 2020» του ΕΛΚΕ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. κατά το χρονικό διάστημα 10 Ιουλίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Ερευνητικές εργασίες σε περιοδικά του SCI

 1. Vasilakoglou, I.B. and I.G. Eleftherohorinos. 1997. Activity, adsorption, mobility, efficacy, and field persistence of alachlor as affected by formulation. Weed Science 45:579-585.
 2. Eleftherohorinos, I.G., I.B. Vasilakoglou, and K.V. Dhima. 2000. Metribuzin resistance in Amaranthus retroflexus and Chenopodium album found in Greece. Weed Science 48:69-74.
 3. Vasilakoglou, I.B., I.G. Eleftherohorinos, and K.V. Dhima. 2000.Propanil-Resistant Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) Biotypes Found inGreece. Weed Technology 14:524-529.
 4. Dhima, K.V., I.G. Eleftherohorinos, and I.B. Vasilakoglou. 2000. Interferencebetween Avena sterilis, Phalaris minor and five barley cultivars. WeedResearch 40:549-559.
 5. Vasilakoglou, I.B., I.G. Eleftherohorinos, and K.V. Dhima. 2001. Activity,adsorption and mobility of three acetanilide and two new amide herbicides.Weed Research 41:535-546.
 6. Eleftherohorinos, I.G., K.V. Dhima, and I.B. Vasilakoglou. 2002. Interference ofred rice in rice grown in Greece. Weed Science 50:167-172.
 7. Vasilakoglou. I.B. and I.G. Eleftherohorinos. 2003. Persistence, efficacy andselectivity of amide herbicides in corn. Weed Technology 17:381-388.
 8. Hatzinikolaou, A., I.G. Eleftherohorinos, and I.B. Vasilakoglou. 2004. Influence of Formulation on the Activity and Persistence of Pendimethalin. WeedTechnology 18:397-403.
 9. Eleftherohorinos, I., K. Dhima, and I. Vasilakoglou. 2004. Activity, Adsorption,Mobility, and Field Persistence of Sulfosulfuron in soil. Phytoparasitica32:274-285.
 10. Vasilakoglou, I., K. Dhima, and I. Eleftherohorinos. 2005. Allelopathic potential of bermudagrass and johnsongrass and their interference with cotton and corn. Agronomy Journal 97:303-313.
 11. Vasilakoglou, I. and K. Dhima. 2005. Red rice (Oryza sativa L.) and barnyardgrass (Echinochloa spp.) biotype susceptibility to postemergence applied imazamox. Weed Biology and Management 5:46-52.
 12. Dhima, K.V., I.V. Vasilakoglou, I.G. Eleftherohorinos, and A. Lithourgidis. 2006. Allelopathic Potential of Winter Cereals and their Cover Crop Mulch Effect on Grass Weed Suppression and Corn Development. Crop Science 46:345-352.
 13. Lithourgidis, A., K. Dhima, C. Damalas, I. Vasilakoglou, and I. Eleftherohorinos. 2006. Tillage effects on wheat emergence and yield at varying rates, and on labor and fuel consumption. Crop Science 46:1187-1192.
 14. Dhima, K.V., I.B. Vasilakoglou, I.G. Eleftherohorinos, and A. Lithourgidis. 2006. Allelopathic Potential of Winter Cereals and their Cover Crop Mulch Effect on Grass Weed Suppression and Sugar Beet Development. Crop Science 46:1682-1691.
 15. Dhima, K., I. Vasilakoglou, A. Lithourgidis, S. Papadopoulou, and I. Eleftherohorinos. 2006. Tillage system effects on competition between barley and sterile oat. Agronomy Journal 98:1023-1029.
 16. Vasilakoglou, I., K. Dhima, and I. Eleftherohorinos. 2006. Hoary cress (Cardaria draba) control in winter wheat with postemergence herbicides. Weed Technology 20:585-592.
 17. Vasilakoglou, I., K. Dhima, I. Eleftherohorinos, and A. Lithourgidis. 2006. Winter cereal cover crop mulches and row-middle cultivation effects on cotton development and grass weed suppression. Agronomy Journal 98:1290-1297.
 18. Lithourgidis, A., I. Vasilakoglou, K. Dhima, M. Yiakoulaki, and C. Dordas. 2006. Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and triticale in two seeding ratios. Field Crops Research 99:106-113.’
 19. Dhima, K.V., A.S. Lithourgidis, I.B. Vasilakoglou, and C.A. Dordas. 2007. Competition indices of common vetch and cereal intercrops in two seeding ratio. Field Crops Research 100:249-256.
 20. Lithourgidis, A., K. Dhima, I. Vasilakoglou, C. Dordas, and M. Yiakoulaki. 2007. Sustainable production of barley and wheat by intercropping with common vetch. Agronomy for Sustainable Development 27:95-99.
 21. Chouliaras, N., F. Gravanis, I. Vasilakoglou, N. Gougoulias, I. Vagelas, T. Kapotis, and E. Wogiatzi. 2007. The effect of basil (Ocimum basilicum L.) on soil organic matter biodegradation and other soil chemical properties. Journal of the Science of Food and Agriculture 87:2416-2419.
 22. Vasilakoglou, I. K. Dhima, E. Wogiatzi, I. Eleftherohorinos, and A. Lithourgidis. 2007. Herbicidal potential of essential oils of oregano or marjoram (Origanum spp.) and basil (Ocimum basilicum) on Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. and Chenopodium album L. weeds. Allelopathy Journal 20:297-306.
 23. Dhima, K., I. Vasilakoglou, A. Lithourgidis, E. Mecolari, R. Keco, X. Agolli, and I. Eleftherohorinos. 2008. Phytotoxicity of 10 winter barley varieties and their competitive ability against common poppy and ivy-leaved speedwell. Experimental Agriculture 44:385-397.
 24. Papageorgiou, I., I.G. Eleftherohorinos, and I.B. Vasilakoglou. 2008. Tillage implement effects on herbicide efficacy and yield of cotton grown under sprinklers or drip irrigation system. Weed Biology and Management 8:201-208.
 25. Vasilakoglou, I. K. Dhima, A. Lithourgidis, and I. Eleftherohorinos. 2008. Competitive ability of winter cereal-common vetch intercrops against sterile oat. Experimental Agriculture 44:509-520.
 26. Vasilakoglou, I. and K. Dhima. 2008. Forage yield and competition indices of berseem clover intercropped with barley. Agronomy Journal 100:1749-1756.
 27. Dhima, K., I. Vasilakoglou, Th.D. Gatsis, E. Panou-Philotheou, and I. Eleftherohorinos. 2009. Effects of aromatic plants incorporated as green manure on weed and maize development. Field Crops Research 110:235-241.
 28. Vasilakoglou, I. K. Dhima, A. Lithourgidis, and I. Eleftherohorinos. 2009. Allelopathic potential of 50 barley cultivars and herbicidal effects of barley extract. Allelopathy Journal 24:309-320.
 29. Huqi, B., K. Dhima, I. Vasilakoglou, R. Keco, and F. Salaku. 2009. Weed flora and weed management in established olive groves in Albania. Weed Biology and Management 9:276-285.
 30. Gougoulias, N., I. Vagelas, I. Vasilakoglou, F. Gravanis, A. Louka, E. Wogiatzi, and N. Chouliaras. 2010. Comparison of neem or oregano with thiram on organic matter decomposition of a sand loam soil amended with compost, and on soil biological activity. Journal of the Science of Food and Agriculture 90: 286-290.
 31. Vasilakoglou, I., K. Dhima, N. Karagiannidis, Th. Gatsis, and K. Petrotos. 2010. Competitive ability and phytotoxic potential of four winter canola hybrids as affected by nitrogen supply. Crop Science 50:1011-1021.
 32. Dhima, K., I. Vasilakoglou, Th. Gatsis, and I. Eleftherohorinos. 2010. Competitive interactions of fifty barley cultivars with Avena sterilis and Asperugo procumbens. Field Crops Research 117:90-100.
 33. Dhima, K., I. Vasilakoglou, V. Garane, Ch. Ritzoulis, V. Liannopoulou, and E. Panou-Philotheou. 2010. Competitiveness and essential oil phytotoxicity of seven annual aromatic plants. Weed Science 58:457-465.
 34. Vasilakoglou, I., K. Dhima, N. Karagiannidis, and Th. Gatsis. 2011. Sweet sorghum productivity for biofuels under increased soil salinity and reduced irrigation. Field Crops Research 120:38-46.
 35. Vasilakoglou, I., K. Dhima, E. Anastassopoulos, A. Lithourgidis, N. Gougoulias, and N. Chouliaras. 2011. Oregano green manure for weed suppression in sustainable cotton and corn fields. Weed Biology and Management 11:38-48.
 36. Vasilakoglou, I. and K. Dhima. 2012. Leafy and semi-leafless field pea competition with winter wild oat as affected by weed density. Field Crops Research 126:130-136.
 37. Dhima, K., I. Vasilakoglou, K. Paschalidis, Th. Gatsis, and R. Keco. 2012. Productivity and allelopathic potential of six sunflower hybrids and their residues effects on rotated lentil and ivy-leaved speedwell. Field Crops Research 136:42-51.
 38. Vasilakoglou, I., K. Dhima, K. Paschalidis, Th. Gatsis, K. Zacharis, and M. Galanis. 2013. Field bindweed (Convolvulus arvensis) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) control in potato by flumioxazin and sulfosulfuron. Chilean Journal of Agricultural Research 73:24-30.
 39. Vasilakoglou, I., K. Dhima, K. Paschalidis, and Ch. Ritzoulis. 2013. Herbicidal potential on Lolium rigidum of nineteen major essential oil components and their synergy. Journal of Essential Oil research 25:1-10.
 40. Vasilakoglou, I., D. Vlachostergios, K. Dhima, and A. Lithourgidis. 2013. Response of vetch, lentil, chickpea and red pea to pre- or post-emergence applied herbicides. Spanish Journal of Agricultural Research 11:1101-1111.
 41. Gitsopoulos, Th., I. Vasilakoglou, and G. Tsoktouridis. 2013. Persicaria amphibia, a serious terrestrial weed in Northern Greece: a combined molecular and morphological approach to identification and taxonomy. Biotechnology and Biotechnological Equipment 27: 4236-4242.
 42. Vasilakoglou, I. and K. Dhima. 2014. Potential of two cardoon varieties to produced biomass and oil under reduced irrigation and weed control inputs. Biomass and Bioenergy 63:177-186.
 43. Dhima, K., I. Vasilakoglou, R. Keco, A. Dima, Th. Gatsis, and K. Paschalidis. 2014. Forage yield and competition indices of faba bean intercropped with oat. Grass and Forage Science 69:376-383.
 44. Vasilakoglou, I. D. Kalfountzos, N. Gougoulias and Ch. Reppas. 2016. Productivity of two stevia varieties under reduced irrigation and fertilization inputs. Archives of Agronomy and Soil Science 62:457-472.
 45. Dhima, K., I. Vasilakoglou, S. Stefanou, T. Gatsis, S. Agelopoulos and I. Eleftherohorinos. 2016. Differential competitive and allelopathic ability of Cyperus rotundus on Solanum lycopersicum, Solanum melongena and Capsicum annuum. Archives of Agronomy and Soil Science 62:1250-1263.
 46. Dhima, K., I. Vasilakoglou, T. Gatsis and N. Gougoulias. 2018. Faba bean-barley intercrops for high productivity and corn poppy suppression. Experimental Agriculture 54:163-180.
 47. Vasilakoglou, I., K. Dhima and Th. Gitsopoulos. 2018. Management of penoxsulam- and bispyribac-resistant late watergrass (Echinochloa phyllopogon) biotypes and rice sedge (Cyperus difformis) in rice. Chilean Journal of Agricultural Research 78:276-286.
 48. Petropoulos, S.A., A. fernandes, M.I. Dias, I.B. Vasilakolgou, K. Petrotos, L. Barros and I.C.F.R. Ferreira. 2019. Nutritional value, chemical composition and cytotoxic properties of common purslane (Portulaca oleracea L.) in relation to harvesting stage and plant part. Antioxidants 8:293.
 49. Tsiaousi, A., I. Vasilakolgou, I. Gravalos and S. Koutroubas. 2019. Comparison of milk thistle (Silybum marianum) and cardoon (Cynara cardunculus) productivity for energy biomass under weedy and weed-free conditions. European Journal of Agronomy 110:125924.
 50. Kotzamani, A., I. Vasilakolgou, K. Dhima, A.N. Moulas, M. Vaiou and S. Stefanou. 2020. Impact of soil salinity on barley allelopathic potential and main secondary metabolites gramine and hordenine. Journal of Plant Growth Regulation (in press).
 51. Borja Espejo-Garcia, B., N. Mylonas, L. Athanasakos, S. Fountas, and I. Vasilakolgou. 2020. Towards weeds identification assistance through transfer learning. Computers and Electronics in Agriculture 171:105306.
 52. Koiou, K., I Vasilakoglou, and K Dhima. 2020. Herbicidal potential of lavender (Lavandula angustifolia Mill.) essential oil components on bristly foxtail (Setaria verticillata (L.) P. Beauv.): comparison with carvacrol, carvone, thymol

   and eugenol. Archives of Biological Sciences 72:223-231.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Ερευνητικές εργασίες σε περιοδικά με κριτές (εκτός του SCI)

 1. Dhima, K., I. Vasilakoglou, S. Stefanou and I. Eleftherohorinos. 2015. Effect of cultivar, irrigation and nitrogen fertilization on chickpea (Cicer arientinum L.) productivity. Agricultural Sciences 6:1187-1194.
 2. Leontopoulos, S., Ch. Mitsagga, I. Giavasis, Ch. Papaioannou, I. Vasilakoglou, and K. Petrotos. 2020. Potential synergistic action of liquid olive fruit polyphenol extract with aqueous extracts of solid wastes of pomegranate or/and orange juice industry as organic phyto-protective agents against important plant pathogens – Part 1 (in vitro studies). ES Journal of Agriculture and Current Research 1: 1004.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Ερευνητικές εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

 1. Eleftherohorinos, I.G. and I.B. Vasilakoglou. 2002. Alternatives to methyl bromide for control of annual and perennial weeds. Proceedings of International Conference on alternatives to methyl bromide. March 5-8, 2002, Sevilla, Spain, p. 257-261.
 2. Dhima, K., I. Vasilakoglou, I. Eleftherohorinos, and A. Lithourgidis. 2005. Annual grass weed control in cotton by cereal cover crop mulches. Proceedings of 13th Symposium of European Weed Research Society. June 18-23, 2005, Bari, Italy, Session 5.
 3. Vasilakoglou, I., A. Lithourgidis and K. Dhima. 2005. Assessing common vetch-cereal intercrops for suppression of wild oat. Proceedings of 13th Symposium of European Weed Research Society. June 18-23, 2005, Bari, Italy, Session 5.
 4. Lithourgidis, A.S., K.V. Dhima, I.B. Vasilakoglou, and C.A. Dordas. 2006. Protein yield advantage of common vetch and cereal intercrops over sole crops. The Book of Proceedings of IX ESA Congress. Poland, September 5, 2006, Division 5. Bibliotheca Fragmenta Aronomica 11/2006, p. 551-552.
 5. Makky, M., K.A. Paschalidis, P. Soni, A. Manganaris, K. Dhima, I. Vassilakoglou, G. Mangganaris. 2014. Tomato fruits (Solanaceae Lycopersicon esculentum Mill.) feedback mechanism in the presence of exogenous ethylene under prolonged chilling temperature storage. International Conference on Food Sciences, Earth Sciences and Manufacturing (ICFSEM-2014), May 18-19, Bangkok, Thailand.
 6. Dordas, C. K. Dhima, I. Vasilakoglou, K. Paschalidis, I. Ilias, N. Karagiannidis, T. Gatsis, A. Giannakoula. G. Tanou, and V. Skiada. 2015. Evaluation of barley cultivars for their tolerance to salinity under field conditions for utilization to saline soils. Proceedings of Agriculture and Climate Change Congress. Adapting Crops to Increased Uncertainty. February 15-17, 2015. NH Grand Krasnapolsky Hotel, Amsterdam, The Netherlands (poster section).
 7. Tsoktouridis, G., K. Dhima, I. Vasilakoglou, and T.K. Gitsopoulos. 2015. Morphological and molecular characterization of 15 Echinochloa biotypes based on the intergenic spacer of psbK-psbl genes of cpDNA. Proceedings of the Workshop (optimizing herbicide use in an integrated weed management (IWM) context) of the European Weed Research Society. March 5-6, 2015, Heraklion, Greece (poster section).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Ερευνητικές εργασίες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων

 1. Δήμας, Κ., Α. Λιθουργίδης, Ι. Βασιλάκογλου και Σ. Παπαδοπούλου. 2004. Επίδραση συστημάτων κατεργασίας του εδάφους στην απόδοση χειμερινών σιτηρών και στον πληθυσμό της αγριοβρώμης και των εντόμων. Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Αθήνα 24-26 Νοεμβρίου 2004. Πρακτικά 90-96.
 2. Λιθουργίδης, Α.Σ., Κ.Β. Δήμας, Ι.Β. Βασιλάκογλου και Μ.Δ. Γιακουλάκη. 2004. Μίγματα βίκου με χειμερινά σιτηρά για την παραγωγή ενσιρώματος και ο ανταγωνισμός τους με τα ζιζάνια. Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Αθήνα 24-26 Νοεμβρίου 2004. Πρακτικά 104-108.
 3. Λιθουργίδης, Α.Σ., Κ.Β. Δήμας, Χ. Δαμαλάς και Ι.Β. Βασιλάκογλου. 2004. Επίδραση πυκνότητας σποράς και τεχνικών μειωμένης κατεργασίας του εδάφους στην καλλιέργεια μαλακού σίτου (Triticum aestivum L.). Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Αθήνα 24-26 Νοεμβρίου 2004. Πρακτικά 245-250.
 4. Βασιλάκογλου, Ι., Α. Λιθουργίδης, Κ. Δήμας, Μ. Γιακουλάκη και Η. Ελευθεροχωρινός. 2006. Επίδραση της προσθήκης υγρής κοπριάς και της εφαρμογής ζιζανιοκτόνων στην απόδοση σε χόρτο και στην περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη της μηδικής. Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Ορεστιάδα 31 Οκτωβρίου-02 Νοεμβρίου 2006. Πρακτικά 152-158.
 5. Δήμας, Κ., Ι. Βασιλάκογλου, Α. Λιθουργίδης, Θ. Γάτσης και Η. Ελευθεροχωρινός. 2006. Αλληλοπαθητικό δυναμικό και ανταγωνισμός δίστιχων ποικιλιών κριθαριού με χειμερινά ζιζάνια. Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Ορεστιάδα 31 Οκτωβρίου-02 Νοεμβρίου 2006. Πρακτικά 168-175.
 6. Λιθουργίδης, Α., Κ. Δήμας, Ι. Βασιλάκογλου, και Χ. Δόρδας. 2006. Ανταγωνισμός μεταξύ συγκαλλιεργούμενων ειδών σε μίγματα βίκου με χειμερινά σιτηρά. Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Ορεστιάδα 31 Οκτωβρίου-02 Νοεμβρίου 2006. Πρακτικά 516-522.
 7. Χουλιαράς, Ν. Φ. Γραβάνης, Ι. Βασιλάκογλου, Ν. Γκουγκουλιάς, Ι. Βαγγέλας, Χ. Δροσινός και Ε. Βογιατζή. 2007. Η αποδόμηση φυλλικών ιστών ρίγανης και βασιλικού στο έδαφος. Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας. 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο, Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πάτρα 8-10 Μαρτίου 2007. Πρακτικά σε CD-ROM.
 8. Χουλιαράς, Ν. Φ. Γραβάνης, Η. Αναστασόπουλος, Ι. Βασιλάκογλου, Ν. Γκουγκουλιάς, Ι. Βαγγέλας, Α. Τσιτσιγιάννης και Ε. Βογιατζή. 2007. Επίδραση της ενσωματούμενης φυτικής μάζας ρίγανης και βασιλικού στις χημικές και βιολογικές ιδιότητες του εδάφους σε καλλιέργειες βαμβακιού και αραβόσιτου. Εταιρία Γεωργικής Μηχανικής Ελλάδος. 5ο Επιστημονικό Συνέδριο. Λάρισα 18-20 Οκτωβρίου 2007. Πρακτικά 511-518.
 9. Βασιλάκογλου, Ι. και Κ. Δήμας. 2008. Μίγματα Αλεξανδρινού τριφυλλιού με κριθάρι για την παραγωγή χόρτου. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής. Λάρισα 30 Ιουνίου-01 Ιουλίου 2008. Πρακτικά σε CD-ROM.
 10. Γιτσόπουλος, Θ. και Ι. Βασιλάκογλου. 2012. Το ζιζάνιο Persicaria amphibia (L.) Delarbre στην περιοχή κ. Νευροκοπίου. 17ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας. Αθήνα 22-24 Νοεμβρίου 2012. Πρακτικά 41-42.
 11. Βασιλάκογλου, Ι., Δ. Καλφούντζος, Κ. Πετρωτός, Η. Τσαμπαρδούκας και Κ. Δήμας. 1012. Επίδραση της άρδευσης και της αναλογίας N-P-K ως βασική λίπανση στην απόδοση δύο ποικιλιών στέβιας στη Λάρισα. 17ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας. Αθήνα 22-24 Νοεμβρίου 2012. Πρακτικά 58-60.
 12. Βασιλάκογλου, Ι., Κ. Δήμας, Δ. Ζιώγα, Κ. Πασχαλίδης και Θ. Γάτσης. 2012. Αποτελεσματικότητα ζιζανιοκτόνων ρυζιού εναντίον διαφόρων βιότυπων μουχρίτσας. 17ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας. Αθήνα 22-24 Νοεμβρίου 2012. Πρακτικά 68-70.
 13. Δήμας, Κ., Ι. Βασιλάκογλου, Θ. Γάτσης και Κ.Πασχαλίδης. 2012. Επίδραση αβιοτικών συνθηκών καταπόνησης στη παραγωγή αλληλοπαθητικών ουσιών από την ποικιλία κριθαριού ‘Αθηναϊδα’ και την επίδρασή τους στην ανάπτυξη της λεπτής ήρας (Lolium rigidum L.). 17ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας. Αθήνα 22-24 Νοεμβρίου 2012. Πρακτικά 91-93.
 14. Καλφούντζος, Δ., Ι. Βασιλάκογλου, Ν. Γκουγκουλιάς, Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη και Θ. Λέλλης. 2013. Επίδραση της άρδευσης και της λίπανσης στην απόδοση της καλλιέργειας στέβιας στην κεντρική Ελλάδα. 8ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής. Βόλος 25-26 Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικά 241-245.
 15. Δήμας, Κ., Ι. Βασιλάκογλου, Κ. Πασχαλίδης, Χ. Δόρδας, Γιαννακούλα, Γ. Τάνου, Η. Ηλίας, Ν. Καραγιαννίδης και Θ. Γάτσης. 2014. Αξιολόγηση αντοχής ποικιλιών κριθαριού στην αλατότητα του εδάφους με σκοπό την αξιοποίηση προβληματικών γεωργικών περιοχών. 15ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών. Λάρισα 15-17 Οκτωβρίου 2014. Πρακτικά 128-133.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Συνθετικές εργασίες (Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων)

 1. Βασιλάκογλου, Ι. Β. και Ν. Χλαπουτάκης. 2001. Αντιμετώπιση ζιζανίων στην ολοκληρωμένη παραγωγή μηλοειδών. 3η Επιστημονική Συνάντηση Φυτοπροστασίας. Λάρισα 6-8 Μαρτίου 2001. Η φυτοπροστασία στην ολοκληρωμένη διαχείριση της Παραγωγής. Πρακτικά 527-534.
 2. Βασιλάκογλου, Ι. Β. και Κ. Δήμας. 2004. Εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των ζιζανίων μετά την απόσυρση του βρωμιούχου μεθυλίου. 4η Επιστημονική Συνάντηση Φυτοπροστασίας. Λάρισα 29 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2004. Η φυτοπροστασία σήμερα. Πρακτικά 163-171.
 3. Βασιλάκογλου, Ι. και Κ. Δήμας. 2014. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ζιζανίων στα ψυχανθή. 6η Επιστημονική Συνάντηση Φυτοπροστασίας. Λάρισα 24-26 Φεβρουαρίου 2014. Ώρα Ευθύνης και Δράσης στη Φυτοπροστασία. Πρακτικά 1-8.

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Διδακτορικές Διατριβές

1. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (υποψήφια κα. Αθανασία Τσιαούση) με θέμα ‘Απόδοση και ανταγωνιστική ικανότητα εναντίον των ζιζανίων του κουφάγκαθου (Silybum marianum) σε συνθήκες μειωμένων εισροών’ στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Μεταπτυχιακές Διατριβές

1.Μεταπτυχιακή διατριβή (κα. Κατερίνα Κόιου) με θέμα ‘Διερεύνηση φυτοτοξικότητας και πιθανής συνεργιστικής δράσης συστατικών αιθέριων ελαίων’ που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής’, ειδίκευση ‘Ορθολογική Διαχείριση Φυτικού Κεφαλαίου και Εδαφοϋδατικών Πόρων’ του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

2.Μεταπτυχιακή διατριβή (κα. Αργυρώ Κοτζαμάνη) με θέμα ‘Επίδραση της αλατότητας του εδάφους στην αλληλοπαθητική ικανότητα του κριθαριού’ που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής’, ειδίκευση ‘Ορθολογική Διαχείριση Φυτικού Κεφαλαίου και Εδαφοϋδατικών Πόρων’ του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. και).

3.Μεταπτυχιακή διατριβή (κα. Ευαγγελία Παλούκα) με θέμα ‘Εκλεκτικότητα

ζιζανιοκτόνων διαφορετικών μηχανισμών δράσης στην καλλιέργεια της λεβάντας (Lavandula angustifolia)’ που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής’, ειδίκευση ‘Ορθολογική Διαχείριση Φυτικού Κεφαλαίου και Εδαφοϋδατικών Πόρων’ του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

4.Μεταπτυχιακή διατριβή (κ. Σπυρίδων Σιούτας) με θέμα ‘Επίδραση της παρουσίας του ζιζανίου σολανό (Solanum elaeagnifolium) στην καλλιέργεια του σιταριού’ που εκπονείται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής’, ειδίκευση ‘Ορθολογική Διαχείριση Φυτικού Κεφαλαίου και Εδαφοϋδατικών Πόρων’ του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

5.Μεταπτυχιακή διατριβή (κ. Ηλίας Καλαθάς) με θέμα ‘Επίδραση διαφόρων επεμβάσεων στον πληθυσμό των ζιζανίων και την παραγωγικότητα της φυστικιάς’ που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής’, ειδίκευση ‘Ορθολογική Διαχείριση Φυτικού Κεφαλαίου και Εδαφοϋδατικών Πόρων’ του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Προπτυχιακές Διατριβές:

https://eclass.uth.gr/modules/course_info/index.php?course=SE_AGRI_U168 (πεδίο ΈΓΓΡΑΦΑ’)

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

http://www.teilar.gr/person.php?pid=81

https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=QyaiDS8AAAAJ&sortby

https://www.researchgate.net/profile/Ioannis_Vasilakoglou

https://orcid.org/0000-0003-0393-2981

Επικοινωνία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ιωάννης Βασιλάκογλου

E-mail: vasilakoglou@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410 684559, 6972 585984

Στείλτε Μήνυμα