Ο Ιωάννης Βασιλάκογλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στη Γενετική Βελτίωση και Φυσιολογία Φυτών και διδακτορικό του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο της Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Τμήματα Γεωπονίας. Σήμερα είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Συστηματική Βοτανική – Ζιζανιολογία στο Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το ερευνητικό πεδίο του περιλαμβάνει τη βιολογία και οικολογία των ζιζανίων, τον ανταγωνισμό και την αλληλοπάθεια καλλιεργούμενων φυτών και ζιζανίων, τη διαχείριση των ζιζανίων, την τύχη και συμπεριφορά των ζιζανιοκτόνων στο περιβάλλον, την εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων,την ανθεκτικότητα των ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα και τη φυσιολογία φυτών σε συνθήκες καταπόνησης. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής και συντονιστής ερευνητικών έργων σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει 61 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με Science Citation Index, με περισσότερες από 1750 ετεροαναφορές (h-index 20), καθώς και πολλά εκπαιδευτικά συγγράμματα και πρακτικά συνεδρίων. Διετέλεσε συνεργαζόμενος συντάκτης σε τρία διεθνή περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης, αξιολογητής 98 εργασιών που υποβλήθηκαν προς δημοσίευση σε ξενόγλωσσα περιοδικά, καθώς και πιστοποιημένος αξιολογητής εννέα ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων.

Βιογραφικό


Τηλέφωνα

+302410684559

+302410684539