Η Ελένη Βογιατζή-Καμβούκου είναι Καθηγήτρια Αρωματικών &Φαρμακευτικών Φυτών του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι Απόφοιτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και Διδάκτορας του Τμήματος Γεωπονικών, Διατροφικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Justus – LiebigUniversität του Γκίσσεν Γερμανίας. Έχει πλούσιο διδακτικό -επαγγελματικό-ερευνητικό έργο 30 ετών στο αντικείμενο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών. Συμμετείχε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ή μέλος της ερευνητικής ομάδας σε 22 ερευνητικά προγράμματα. Έχει συγγράψει τρία βιβλία του εμπορίου σχετικά με τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τα οποία διατίθενται σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΙ, του ΑΠΘ και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συμμετείχε σε τρία Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. α) στο ΠΜΣ με τίτλο: «Παραγωγή Ζωοτεχνικών και Φυτικών προϊόντων ποιότητας σε μεσογειακό περιβάλλον», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μπάρι Ιταλίας, όπου για 4,5 χρόνια ήταν μέλος στο πενταμελές συμβούλιο και δίδαξε το μάθημα «Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά» β)στο ΠΜΣ με τίτλο ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΚΙΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ όπου δίδαξε τα μαθήματα « Καινοτόμες Μέθοδοι Καλλιέργειας – Μεταποίησης Αρωματικών & Φαρμακευτικών» και «Καινοτόμες Εφαρμογές Προϊόντων Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών», γ) στο ΠΜΣ με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» όπου είναι Διευθύντρια και δίδαξε τα μαθήματα «Καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών», «Φαρμακευτικά και Δηλητηριώδη φυτά της ελληνικής χλωρίδας», «Παραγωγή αιθερίων ελαίων». Με το συγγραφικό της έργο συνέβαλε στη διαμόρφωση της ύλης μαθημάτων σε δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών καθώς και σε μαθήματα του Προπτυχιακού κύκλου Σπουδών. Επίσης έχει συγγράψει διδακτικές σημειώσεις για τρία μαθήματα( Γεωργία, Ανθοκομία και Συστηματική Βοτανική) και φύλλα έργου για δύο εργαστήρια του προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ/ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Έχει επιβλέψει 12 μεταπτυχιακές διατριβές, πλήθος διπλωματικών εργασιών και είναι μέλος της τριμελούς επιτροπής σε 1 διδακτορική διατριβή. Συμμετέχει στο Πρόγραμμα Νιάρχος το οποίο υλοποιείται στη Θεσσαλία για τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά .Έχει 70 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, που σχετίζονται αποκλειστικά με το αντικείμενο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών και έχει 150ετεροαναφορές. Είναι Διευθύντρια του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Τεχνολογίας Αρωματικων, Φαρμακευτικών Φυτών & Αροτριαίων Καλλιεργειών του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ το οποίο έχει οργανώσει και διαθέτει: βοτανικό-πειραματικό κήπο με ΑΦΦ, εργαστηριακές συσκευές απόσταξης τύπου Clevenger, αποστακτικό συγκρότημα βιομηχανικών προδιαγραφών και Αέριο χρωματογράφο Agilent και μηχανή συσκευασίας σε κενό αέρος. Έχει υλοποιήσει σεμινάριο και ημερίδες με θέμα τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά και την κλωστική κάνναβη. Διατέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και Αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τροφίμων και Διατροφής. Είναι Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι Μέλος επιτροπής του τμήματος μελετών & τεκμηρίωσης ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη φαρμακευτική κάνναβη. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Π.Θ., μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2023. Είναι Διευθύντρια του Ινστιτούτου «Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών» ΠΕΚ ΙΑΣΩΝ του Π.Θ.

Βιογραφικό


Τηλέφωνο
+302410684425