Ο Γκουγκουλιάς Νικόλαος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο ‹‹Γονιμότητα Εδαφών και Χημική Σύσταση Φυτικών Ιστών››. Έχει διδάξει από το 2001 μέχρι το 2022 στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και Φυτικής Παραγωγής του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα), τα παρακάτω μαθήματα: Εδαφολογία, Εφαρμοσμένη Εδαφολογία, Αξιοποίηση Εδαφών, Θρέψη και Λίπανση Καλλιεργειών, Γεωργική Χημεία και Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων. Διδάσκει από το 2019 στο Τμήμα ΓεωπονίαςΑγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα παρακάτω μαθήματα: Γενική Χημεία-Βιοχημεία, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση τους και Εφαρμοσμένη Εδαφολογία. Επίσης, έχει διδάξει σε δυο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας από τον Μάρτιο 2017 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021 τα παρακάτω μαθήματα: Μικροβιολογία Εδάφους και Εδαφοβελτιωτικών Προϊόντων, Ποιότητα και Χρήση Αρδευτικού νερού, Χημεία Οργανικών Ενώσεων στα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Ποιοτικός Έλεγχος Δρογών και Αιθέριων Ελαίων, καθώς επίσης και Καλλυντικά – Παραφαρμακευτικά Σκευάσματα. Επίσης, διδάσκει στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών: Καλλιέργεια,Μεταποίηση και Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Φεβρουάριο του 2021 μέχρι σήμερα, τα παρακάτω μάθηματα: Χημικές Βιοδραστικές Ενώσεις στα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά και Χρήσεις των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στην Παραγωγή Φυσικών Καλλυντικών. Είναι επιβλέπων καθηγητής σε 61 προπτυχιακές και 14 μεταπτυχιακές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί. Είναι συγγραφέας σε 6 πανεπιστημιακά συγγράμματα με ISBN και κριτής σε 6 επιστημονικά περιοδικά (Scopus). Έχει συμμετάσχει σε 20 οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα με αμοιβή, σχετικά με την λίπανση των καλλιεργειών, την εφαρμογή στερεών και υγρών αποβλήτων στο έδαφος, τις χημικές και βιοχημικές ιδιότητες του εδάφους, την κομποστοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, την χημική σύσταση των φυτικών ιστών, την μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, κ.α.Γενικότερα, έχει ιδιαιτέρως εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία με 70 δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές (Scopus), 62 δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές εκτός (Scopus), όπως σε Web of Science Indexes-Zoological Record, ICI Copernicus, Portico, 15 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (πλήρες κείμενο), 8 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (abstract book), 16 εργασίες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων (πλήρες κείμενο), 1 εργασία σε πρακτικά εθνικού συνεδρίου (abstract book), 6 εργασίες σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και μεγάλη αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα με 597 ετεροαναφορές (Scopus και Scholar), δεν συμπεριλαμβάνονται οι αναφορές από συν-συγγραφείς. Citations στη βαση δεδομένων του Scopus = 353, με h-index= 10 και συνολικό I.F. το 2021 = 118.615.

βιογραφικό


Τηλέφωνο

+302410684320