Είναι απόφοιτος του ΤΕΙ Λαρισας  της Σχολής   Τεχνολόγων Γεωπόνων  του τμήματος Φυτικής Παραγωγής . Παράλληλα είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών>> . Εργάστηκε  σε  εταιρείες   γεωργικού  ενδιαφέροντος    (Σπ.Ανδριωτης  Α.Ε, Alfa Seeds ABEE ) που δραστηριοποιούνται  στην   έρευνα και  πειραματισμό  φυτών μεγάλης καλλιέργειας ,καθώς επίσης και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εργάζεται  στο εργαστήριο <<Τεχνολογίας Αρωματικών –Φαρμακευτικών φυτών  και αροτραίων καλλιεργειών>> .Είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ. Τέλος έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά   ερευνητικά πρόγραμμα που ασχολούνται με την γεωργία καθώς επίσης και  σε  διεθνή συνέδρια.

 

Βιογραφικό