Ο Ιωάννης Ράπτης  είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Αιγαίου . Είναι κάτοχος πτυχίου  Παιδαγωγικών Σπουδών της  ΠΑ.ΤΕ.Σ-Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Βόλου. Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε εταιρείες εισαγωγείς και πώλησης Γεωργικών Μηχανημάτων. Σήμερα είναι μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  Έχει διδάξει σε προπτυχιακά  προγράμματα σπουδών του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε αντικείμενα που αφορούν τους Γεωργικούς Ελκυστήρες και τα Γεωργικά Μηχανήματα. Έχει επιβλέψει και υποστηρίξει πτυχιακές εργασίες σχετικές με τα γεωργικά μηχανήματα. Έχει δημοσιεύσει εργασίες  σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

βιογραφικό


Τηλέφωνο

+302410684346